Ủy ban MTTQ phường Tân Lập tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam và tuyên dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2016-2020.

18-11-2020 14:56

Sáng ngày 11/11: Ủy ban MTTQ phường Tân Lập tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam và tuyên dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2016-2020. Phát huy truyền thống vẻ vang 90 năm qua của MTTQ Việt Nam. MTTQ và các tổ chức thành viên phường Tân Lập luôn đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hướng về khu dân cư. MTTQ phường đã phối hợp với chính quyền địa phương và các tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội tiêu biểu là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế”..... qua đó góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu KT-XH tại địa phương. Nhân dịp này UBND thành phố Thái Nguyên tặng giấy khen cho 02 tập thể và 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2015-2020, UBND phường Tân Lập tặng giấy khen cho 40 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”giai đoạn 2016-2020.PHƯỜNG TÂN LẬP - THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: 511 Ba Tháng Hai, Tân Lập, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Dương Anh Tuấn - Chủ tịch UBND phường

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân phường Tân Lập. Bảo lưu toàn quyền

Thông tin liên hệ

  • 0914.266.628
  • datuan.tnmt@gmail.com