THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY

 

 Họ và tên: Phạm Quý Dương

 Năm sinh: 1979

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

 Trình độ chuyên môn: Đại học

 Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

 Điện thoại di động: 0965197333

 

 Họ và tên: Trịnh Thị Loan

 Năm sinh: 1979

Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy,

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra. Trưởng khối dân vận

 Trình độ chuyên môn: Đại học

 Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

 Điện thoại di động: 0985158079

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

 

 Họ và tên: Phạm Quý Dương

 Năm sinh: 1979

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

 Trình độ chuyên môn: Đại học

 Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

 Điện thoại di động: 0965197333

 

 Họ và tên: Lê Thanh Tùng

 Năm sinh: 1979

Chức vụ: Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Chủ tịch HĐND

 Trình độ chuyên môn:Đại học

 Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

 Điện thoại di động: 0974619888

Họ và tên: Nguyễn Mạnh Hải

 Năm sinh: 1964

Chức vụ: Ủy viên BCH Đảng bộ, Trưởng Ban KT-XH

 Trình độ chuyên môn:Trung cấp

 Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

 Điện thoại di động: 

Họ và tên: Nguyễn Văn Lai

 Năm sinh: 1966

Chức vụ: Ủy viên BCH Đảng bộ, Trưởng Ban Pháp chế

  Trình độ chuyên môn:Trung cấp

 Trình độ lý luận chính trị: ...

 Điện thoại di động: 0377051362

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

 

 

 Họ và tên: Dương Anh Tuấn

 Năm sinh: 1981

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

 Trình độ chuyên môn:Đại học

 Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

 Điện thoại di động: 0914266628

 

 Họ và tên: Nguyễn Hồng Thuận

 Năm sinh: 1980

Chức vụ: Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Chủ tịch UBND

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị:Trung cấp

 Điện thoại di động: 0989744279

 

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC

 

 

 Họ và tên: Nguyễn Ngọc Đức

 Năm sinh: 1985

Chức vụ: Ủy viên BTV Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ,

                Trưởng Ban Tuyên giáo

 Trình độ chuyên môn: Đại học

 Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

 Điện thoại di động: ...

 

 Họ và tên: Nguyễn Văn Lai

 Năm sinh: 1966

Chức vụ: Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Chủ tịch UB.MTTQ

  Trình độ chuyên môn:Trung cấp

 Trình độ lý luận chính trị: ...

 Điện thoại di động: 0377051362

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 Họ và tên: Hoàng Anh Thái

 Năm sinh: 1989

Chức vụ: Ủy viên BCH Đảng bộ, Bí thư Đoàn TN,

Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy

Trình độ chuyên môn: Trung cấp

 Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

 Điện thoại di động: 0979493270

 

 Họ và tên: Đào Thị Quỳnh Nga

 Năm sinh: 1994

Chức vụ: Phó Bí thư 

 Trình độ chuyên môn: Trung cấp

 Trình độ lý luận chính trị:

 Điện thoại di động: 0343936498

 

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ

 

 Họ và tên: Trần Mai Anh

 Năm sinh: 1979

Chức vụ: Ủy viên BCH Đảng bộ, Chủ tịch Hội LHPN

 Trình độ chuyên môn: Đại học

 Trình độ lý luận chính trị:Trung cấp

 Điện thoại di động: 0981203266

 

 Họ và tên: Bùi Thị Lan Anh

 Năm sinh: 1988

Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội LHPN

 Trình độ chuyên môn: Đại học

 Trình độ lý luận chính trị: ...

 Điện thoại di động: 0979320777

 

HỘI NÔNG DÂN

 

 

 Họ và tên: Đào Văn Hiệp

 Năm sinh: 1982

Chức vụ:  Ủy viên BCH Đảng bộ, Chủ tịch Hội Nông dân

 Trình độ chuyên môn:Đại học

 Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

 Điện thoại di động: 0328545007

 

 Họ và tên: Đào Thị Quỳnh Nga

 Năm sinh: 1994

Chức vụ: Phó Chủ tịch

 Trình độ chuyên môn: Trung cấp

 Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

 Điện thoại di động:0343936498

 

HỘI CỰU CHIẾN BINH

 

 Họ và tên: Tạ Kỳ Nhiễm

 Năm sinh: 1953

Chức vụ: Chủ tịch Hội

 Trình độ chuyên môn: Trung cấp

 Trình độ lý luận chính trị: ...

 Điện thoại di động: 0393989800

 

PHÓ CHỦ TỊCH

 Họ và tên: Nguyễn Ngọc Sơn

 Năm sinh: ...

 Chức vụ: ...

 Trình độ chuyên môn: ...

 Trình độ lý luận chính trị: ...

 Điện thoại di động: ...

 

CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI

 

HỘI NGƯỜI CAO TUỔI

 Họ và tên: Phạm Xuân Tiến

 Năm sinh: 1948

 Chức vụ:Chủ tịch Hội

 Trình độ chuyên môn: Đại học

 Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

 Điện thoại di động: 0946328890

 

HỘI KHUYẾN HỌC

 Họ và tên: Nguyễn Chiến Thắng

 Năm sinh: 1951

 Chức vụ: Chủ tịch Hội

 Trình độ chuyên môn: Trung cấp

 Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

 Điện thoại di động: 0978776367

 

HỘI CỰU TNXP

Họ và tên: Đặng Thị Thúy Hòa

 Năm sinh: 1949

 Chức vụ: Chủ tịch Hội

 Trình độ chuyên môn: Đại học

 Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

 Điện thoại di động: 0396229681

 

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ

Họ và tên: Dương Thị Bình

 Năm sinh:1957

 Chức vụ: Chủ tịch Hội

 Trình độ chuyên môn: Trung cấp

 Trình độ lý luận chính trị: ...

 Điện thoại di động: 0973871488

 

HỘI NẠN NHÂN DA CAM/DIOXIN

Họ và tên: Dương Xuân Sông

 Năm sinh: 1950

 Chức vụ: Chủ tịch Hội

 Trình độ chuyên môn: Trung cấp

 Trình độ lý luận chính trị: ...

 Điện thoại di động: 0358553687

 

VĂN PHÒNG - THỐNG KÊ

 

 Họ và tên: Nguyễn Thanh Thủy

 Năm sinh: 1973

Chức vụ: Ủy viên BCH Đảng bộ,

Công chức văn phòng - thống kê, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra 

 Trình độ chuyên môn: Đại học

 Trình độ lý luận chính trị:Trung cấp

 Điện thoại di động: 0983501798

 

 Họ và tên: Lương Quỳnh Trang

 Năm sinh: 1982

Chức vụ: Công chức Văn phòng - thống kê

  Trình độ chuyên môn: Đại học

 Trình độ lý luận chính trị: ...

 Điện thoại di động: 0963882082

 

KẾ TOÁN NGÂN SÁCH

 

 Họ và tên: Nguyễn Bích Ngọc

 Năm sinh: 1974

Chức vụ: Công chức kế toán ngân sách

 Trình độ chuyên môn: Trung cấp

 Trình độ lý luận chính trị: ...

 Điện thoại di động: 0966474234

 

Họ và tên: Phạm Thị Hồng Gấm

 Năm sinh: 10/01/1962

Chức vụ: Đội Thuế

 Trình độ chuyên môn: 

 Trình độ lý luận chính trị: ...

 Điện thoại di động: 

 

Họ và tên: Đỗ Thị Minh Huệ

 Năm sinh: 02/5/1974

Chức vụ: Đội Thuế

 Trình độ chuyên môn: 

 Trình độ lý luận chính trị: ...

 Điện thoại di động: 

 

VĂN HÓA -XÃ HỘI

 

 Họ và tên: Nguyễn Thị Phượng

 Năm sinh: 1990

Chức vụ: Công chức Văn hóa - xã hội

 Trình độ chuyên môn:Đại học

 Trình độ lý luận chính trị: ...

 Điện thoại di động: 0984979820

 

 Họ và tên: Nguyễn Thị Thoa

 Năm sinh: 1991

Chức vụ: Công chức Văn hóa - xã hội

 Trình độ chuyên môn:Đại học

 Trình độ lý luận chính trị: ...

 Điện thoại di động: 0972432321

 

ĐỊA CHÍNH - XÂY DỰNG

 

 

 Họ và tên: Lại Đức Giang

 Năm sinh: 1986

Chức vụ: Công chức Địa chính - xây dựng

 Trình độ chuyên môn:Thạc sỹ

 Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

 Điện thoại di động: 0981366033

 

 Họ và tên: Đặng Xuân Liêm

 Năm sinh: 1983

Chức vụ: Công chức Địa chính - xây dựng

 Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

 Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

 Điện thoại di động: 0986339775

Họ và tên: Vũ Tuấn Quang

 Năm sinh: 1988

Chức vụ: Cán bộ Quản lý Trật tự - môi trường

 Trình độ chuyên môn: Đại học

 Trình độ lý luận chính trị: 

 Điện thoại di động: 0984280281

Họ và tên: Nguyễn Thị Nguyệt

Năm sinh: 1981

Chức vụ: Cán bộ Thú Y cơ sở

 Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

 Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

 Điện thoại di động: 0985970081

 

TƯ PHÁP - HỘ TỊCH

 

 Họ và tên: Lê Thị Mỹ Hạnh

 Năm sinh: 1991

Chức vụ: Công chức Tư pháp - hộ tịch

 Trình độ chuyên môn:Thạc sỹ

 Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

 Điện thoại di động:0962587694

   

 

BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ

 

 Họ và tên: Đào Huy Quảng

 Năm sinh: 1962

Chức vụ: Chỉ huy trưởng 

 Trình độ chuyên môn: Cao Đẳng

 Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

 Điện thoại di động: 0906220880

 

 

 Họ và tên: Dương Hoài Bắc

 Năm sinh: 1989

Chức vụ: Phó Chỉ huy trưởng

 Trình độ chuyên môn: Cao đẳng

 Trình độ lý luận chính trị: ...

 Điện thoại di động: 0911234645

 

CÔNG AN PHƯỜNG

 

 

 Họ và tên: Lê Văn Hoàng

 Năm sinh: 1981

Chức vụ: Ủy viên BTV Đảng ủy, Trưởng công an

 Trình độ chuyên môn: Đại học

 Trình độ lý luận chính trị:Trung cấp

 Điện thoại di động: 0981982528

 

 

 Họ và tên:Vũ Minh Ngọc

 Năm sinh: 1980

Chức vụ: Phó Trưởng Công an phường

 Trình độ chuyên môn: Đại học

 Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

 Điện thoại di động: 0929229999

 

 

Họ và tên:Bùi Thành Nam

 Năm sinh: 1987

Chức vụ: Phó Trưởng Công an phường

 Trình độ chuyên môn: Đại học

 Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

 Điện thoại di động: 0915353553

 

BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG

 

 Họ và tên: Trần Thị Quỳnh

 Năm sinh: 1984

 Chức vụ: Hiệu Trưởng Trường Mầm Non 19/5 Tân Lập

 Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

 Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

 Điện thoại di động: 0987864988

 

 Họ và tên: Trần Thúy Vân

 Năm sinh: 1972

 Chức vụ: Ủy viên BCH Đảng bộ,

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Lập

 Trình độ chuyên môn: Đại học

 Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

 Điện thoại di động: 0989186872

 

Họ và tên: Lưu Thị Thùy Linh

 Năm sinh: 1977

 Chức vụ: Ủy viên BCH Đảng bộ, 

Hiệu trưởng Trường THCS Tân Lập

 Trình độ chuyên môn: Đại học

 Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

 Điện thoại di động: 0869544719

 

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 6288

Tổng truy cập: 241249

PHƯỜNG TÂN LẬP - THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: 511 Ba Tháng Hai, Tân Lập, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Dương Anh Tuấn - Chủ tịch UBND phường

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân phường Tân Lập. Bảo lưu toàn quyền

Thông tin liên hệ

  • 0914.266.628
  • datuan.tnmt@gmail.com