Phường Tân Lập: Tổng kết thực hiện nhiệm vụ chính trị và phong trào thi đua yêu nước năm 2021

12-01-2022 10:16

Ngày 11/1/2022. Đảng uỷ, HĐND, UBND phường Tân Lậ tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Đảng bộ phường và tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2021.

Năm 2021 là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong bối cảnh tình hình đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, tác động sâu sắc đến phát triển kinh tế - xã hội và mọi mặt đời sống của Nhân dân. Tuy nhiên, với sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung của các cấp ủy Đảng, sự điều hành năng động, linh hoạt, sáng tạo, quyết liệt của chính quyền; cùng với sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và Nhân dân các dân tộc, phường Tân Lập đã cơ bản thực hiện tốt “mục tiêu kép”, vừa bảo đảm ổn định và phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng, chống dịch COVID-19 có hiệu quả.Công tác an sinh xã hội được quan tâm thực hiện;  Công tác phòng, chống dịch COVID-19 được chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, linh hoạt, sáng tạo, có hiệu quả. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường trên các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, góp phần quan trọng xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị  vững mạnh.Sau tham tham luận của các đơn vị tại Hội nghị, đồng chí Dương Anh Tuấn Chủ tịch UBNDphường đã phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022 với một số nội dung trọng tâm: Tiếp tục thi đua tổ chức thực hiện hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận  đảm bảo chất lượng, tiến độ và có kết quả cụ thể. Tập trung thực hiện linh hoạt, hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch COVID-19 vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Quán triệt, thực hiện thật tốt phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển” và với mục tiêu “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Thi đua xây dựng chính quyền vững mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Cùng với đó, tiếp tục thực hiện toàn diện các phong trào thi đua yêu nước:  Tại hội nghị đã có nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng .

 Thống kê truy cập

Đang truy cập: 5957

Tổng truy cập: 242904

PHƯỜNG TÂN LẬP - THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: 511 Ba Tháng Hai, Tân Lập, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Dương Anh Tuấn - Chủ tịch UBND phường

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân phường Tân Lập. Bảo lưu toàn quyền

Thông tin liên hệ

  • 0914.266.628
  • datuan.tnmt@gmail.com