CÁCH TÍNH TUỔI VÀ NHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC GHI TÊN VÀO DANH SÁCH CỬ TRI

13-04-2021 07:15

Hỏi: Cách tính tuổi công dân để ghi tên vào danh sách cử tri được quy định như thế nào? Những người nào không được ghi tên vào danh sách cử tri? Người bị tòa án kết án phạt tù nhưng được hưởng án treo; người bị kết án phạt tù nhưng được hoãn chấp hành hình phạt tù hoặc tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù thì có được ghi tên vào danh sách cử tri để thực hiện quyền bầu cử không?
Đáp: Công dân từ đủ 18 tuổi tính đến ngày bầu cử 23-5-2021, tức là có ngày sinh từ ngày 23-5-2003 trở về trước thì được xác định là đủ tuổi để được ghi vào danh sách cử tri để bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Cách tính tuổi công dân được thực hiện như sau:
- Tuổi của công dân được tính từ ngày, tháng, năm sinh ghi trong giấy khai sinh đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã được ấn định (23-5-2021). Trường hợp không có Giấy khai sinh thì căn cứ vào thông tin ghi trong sổ hộ khẩu hoặc giấy chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu để tính tuổi thực hiện quyền bầu cử, ứng cử.
- Mỗi tuổi tròn được tính từ ngày, tháng sinh dương lịch của năm trước đến ngày, tháng sinh dương lịch của năm sau.
- Trường hợp không xác định được ngày sinh thì lấy ngày 1 của tháng sinh làm căn cứ để xác định tuổi thực hiện quyền bầu cử và ứng cử. Trường hợp không xác định được ngày và tháng sinh thì lấy ngày 1-1 của năm sinh làm căn cứ để xác định tuổi thực hiện quyền bầu cử và ứng cử.
* Những người thuộc các trường hợp sau đây không được ghi tên vào danh sách cử tri:
- Người đang bị tước quyền bầu cử theo bản án, quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật.
- Người bị kết án tử hình đang trong thời gian chờ thi hành án.
- Người đang chấp hành hình phạt tù mà không được hưởng án treo.
- Người mất năng lực hành vi dân sự.
* Khoản 1 Điều 30 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND quy định: “Người đang bị tước quyền bầu cử theo bản án, quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật, người bị kết án tử hình đang trong thời gian chờ thi hành án, người đang chấp hành hình phạt tù mà không được hưởng án treo, người mất năng lực hành vi dân sự thì không được ghi tên vào danh sách cử tri”. Như vậy, công dân đủ 18 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự, bị tòa án kết án phạt tù nhưng được hưởng án treo, nếu không bị tước quyền bầu cử (trong bản án không ghi hình phạt bị tước quyền bầu cử) vẫn có quyền bầu cử và được ghi tên vào danh sách cử tri.
Cũng theo Khoản 1 Điều 30 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, những người bị kết án phạt tù nhưng được hoãn chấp hành hình phạt tù hoặc tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù thì không được tính là đang trong thời hạn chấp hành hình phạt tù và vẫn được ghi tên vào danh sách cử tri để thực hiện quyền bầu cử.


Thống kê truy cập

Đang truy cập: 5737

Tổng truy cập: 242961

PHƯỜNG TÂN LẬP - THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: 511 Ba Tháng Hai, Tân Lập, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Dương Anh Tuấn - Chủ tịch UBND phường

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân phường Tân Lập. Bảo lưu toàn quyền

Thông tin liên hệ

  • 0914.266.628
  • datuan.tnmt@gmail.com