Phường Tân Lập: Hội nghị hiệp thương lần 2 thỏa thuận danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu HĐND.

19-03-2021 21:07

Ngày 19/3, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Lập tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 2 thỏa thuận danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu HĐND phường Tân Lập khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Quý Dương, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử, Chủ tịch Uỷ ban bầu cử phường; Trịnh Thị Loan, Phó Bí thư Thường trực, Phó Trưởng Ban chỉ đạo bầu cử, Dương Anh Tuấn, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch thường trực Uỷ ban bầu cử phường. Tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường thông qua danh sách những người được các cơ quan, tổ chức, đơn vị, các tổ dân phố giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, có 48 người ứng cử đại biểu HĐND phường, không có người tự ứng cử. Trong 48 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND phường, nữ là 24 người, bằng 50%,; tuổi trẻ dưới 40 tuổi là 15 người, bằng 31,2%; dân tộc thiểu số là 6 người,bằng 13%,; ngoài Đảng là 16 người, bằng 33,3%, tái cử là 14 người, bằng 54%. Danh sách người ứng cử đại biểu HĐND phường lần này cho thấy chất lượng, trình độ cao hơn so với số giới thiệu ứng cử nhiệm kỳ trước và đạt được mức độ tín nhiệm cao của cử tri nơi công tác và nơi cư trú. Về trình độ của những người ứng cử có 23 người có trình độ Đại học (48%). Dưới Đại học là 25 người (52%).
Sau khi nghe báo cáo về tình hình giới thiệu người ứng cử và thảo luận dân chủ, khách quan, hội nghị hiệp thương đã thống nhất biểu quyết 100% nhất trí lập danh sách sơ bộ 42 người ứng cử đại biểu HĐND phường khóa VIII nhiệm kỳ 2021-2026, bằng 1,9 lần số đại biểu được bầu.
Về thành phần, gồm: Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội, cơ quan, đơn vị là 20 người; các tổ dân phố là 22.
Về cơ cấu, nữ là 20 người (48%); ngoài Đảng là 11 người (26,2%); tái cử là 14 người (54%); tuổi trẻ dưới 40 tuổi là 14 người (33,3%).
Theo dự kiến, sau Hội nghị hiệp thương lần thứ 2, từ ngày 21/3-13/4, Ủy ban MTTQ phường sẽ tiến hành trao đổi với cơ quan, tổ chức, đơn vị, các tổ dân phố có người được giới thiệu ứng cử, tự ứng cử để tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú và nơi công tác đối với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.
 
 
 
 
 
 
 
 


PHƯỜNG TÂN LẬP - THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: 511 Ba Tháng Hai, Tân Lập, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Dương Anh Tuấn - Chủ tịch UBND phường

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân phường Tân Lập. Bảo lưu toàn quyền

Thông tin liên hệ

  • 0914.266.628
  • datuan.tnmt@gmail.com